Festivalul Muzicii Românești

Ediția a XXV-a, Iași, 21-27 octombrie 2023

Vineri, 27 octombrie, ora 9. Muzicieni de ieri și de astăzi. Profiluri, sinteze

Muzicieni de ieri și de astăzi. Profiluri, sinteze

COLOCVIU DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ

Colocviul este dedicat unor personalități celebrate în 2023 – Dimitrie Cantemir, Antonin Ciolan, Vasile Spătărelu, Cristian Misievici, Sabin Păutza, Violeta Dinescu, Maria Slătinaru-Nistor – adresându-se tuturor cercetătorilor, profesorilor și doctoranzilor ce rezonează cu tema propusă.

Echipa de organizare

Conf. univ. dr. Loredana Iațeșen – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

     (E-mail: iatesenloredana@yahoo.com)

Conf. univ. dr. Gabriela Vlahopol – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

    (E-mail: gabrielavlahopol@gmail.com)

Lect. univ. dr. Mihaela Balan – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

    (E-mail: mihaela.balan2015@gmail.com)

Comitetul științific

Prof. univ. dr. Laura Vasiliu – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

Prof. univ. dr. Carmen Chelaru – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

Prof. univ. dr. Leonard Dumitriu – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași